Expandera
Bli medlem  Logga in  

Lönestatistik

Lönestatistik är ett viktigt hjälpmedel när du ska ha lönesamtal eller om du söker ett nytt arbete. Här finns underlag samlat som kan vara till hjälp för dig.

Varje år skickar vi en löneenkät som till alla yrkesverksamma medlemmar. Den ligger till grund för mycket av den statistik vi tar fram. Ju fler som svarar på enkäten, desto mer tilllförlitlig blir naturligtvis statistiken. En en stor del av resultatet redovisas i en lönebilaga som utkommer med Akademikern varje vår, som du hittar som pdf i högerspalten.

Om du vill jämföra din lön med andra akademikers kan du använda dig av Saco Lönesök som är en webbapplikation kopplad till Sveriges största databas för akademikerlöner. 

PS. Gå gärna in på ”Mina sidor” och kontrollera att vi har rätt adressuppgifter till dig inför nästa löneenkät.