Expandera
Bli medlem  Logga in  

Kompetens borde värdera bättre

Akademikern nr 4 2011

2011-05-17  |  Uppdaterad 2011-08-22

Bra löner till förbundets medlemmar är självklart ett prioriterat och viktigt område för förbundet. För oss är det självklart att kompetens och ansvar ska löna sig, också i lönekuvertet. Att bidra till verksamhetens utveckling ska premieras. Erfarenhet och kunskap ska värderas och du ska kunna få en god löneutveckling över livet. Är det så idag? Alltför lite och alltför sällan. Självfallet varierar det, mellan branscher och mellan olika yrken. Fortfarande kvarstår att manligt dominerade yrken värderas högre än traditionellt kvinnligt dominerade. Fortfarande är löneutvecklingen över livet alltför liten. Detta trots att vi i avtal efter avtal har varit överens med arbetsgivaren om vikten av en ökad lönespridning. Det borde helt enkelt löna sig bättre med erfarenhet, att stanna och utvecklas i jobbet över livet. Skillnaden mellan olika sektorer är också stor. Lönerna och löneutvecklingen är oftast bättre för våra medlemmar inom privat sektor, även om det självklart kan variera från arbetsgivare till arbetsgivare.

Även om utmaningarna är fortsatt många kan vi ändå konstatera att förbundets medlemmar har haft en, relativt sett, god löneutveckling under ett antal år. Men det räcker inte. Fortfarande värderas inte kompetens, ansvar och svårighetsgrad i arbetet tillräckligt. Inte minst gäller det kvinnligt dominerade yrkesgrupper inom offentlig sektor. Fortfarande värderas akademisk kompetens högre i näringslivet än inom offentlig sektor. Vi kan konstatera att näringslivet oftast är bättre på att värdera ansvar och kompetens. De ser betydelsen av våra medlemmars bidrag till verksamhetens utveckling. Som exempel, medianlönen för en personalvetare är mer än 4 000 kronor högre i privat sektor jämfört med om anställningen är i primärkommunal sektor. Det är hög tid att offentliga arbetsgivare bättre uppmärksammar betydelsen av utbildning och kompetens i verksamheterna.

Vill man att medarbetarna ska stanna, ta ansvar och bidra till verksamhetens utveckling så måste man också uppmärksamma medarbetarnas insatser och ge möjlighet till en god löneutveckling. Självklart måste detta också, och inte minst, gälla cheferna för verksamheterna.

I årets lönerevision i kommuner och landsting finns i avtalet ett lägsta utrymme på 1,5 procent. Kommunerna/landstingens ekonomi har utvecklats bättre än vad vi anade när vi träffade avtalet. Det avtalade lägsta utrymmet ger nu möjlighet att göra strukturella förflyttningar. Nu finns såväl de avtalsmässiga som de ekonomiska förutsättningarna att åstadkomma förändringar. Att faktiskt åstadkomma en bättre lönespridning, att på riktigt uppmärksamma och satsa på välutbildade yrkesgrupper. Jag hoppas att kommunerna och landstingen också tar vara på den möjligheten. Det återstår att se. Våra förberedelser inför nästa års avtalsrörelse har precis börjat. Erfarenheterna från detta avtal är naturligtvis viktigt i det arbetet. Partsgemensamt summerar vi nu erfarenheterna från avtalet, vilket blir en plattform för det fortsatta arbetet för att utveckla den lokala lönebildningen.

En sak vet jag, det är nödvändigt att alla arbetsgivare, privat och offentligt, värnar sina medarbetare. Att de kan erbjuda möjlighet till såväl kompetensmässig som lönemässig utveckling. Många pensionsavgångar gör framtidens personalförsörjning till en utmaning. Självfallet kommer morgondagens medarbetare att välja arbetsgivare med omsorg. Det kommer att ställa krav på arbetsgivaren, hur de agerar i dag kan avgöra ”striden” om morgondagens arbetskraft. Kloka arbetsgivare investerar i och premierar kompetens!

Dela
Ledare, Ledare - äldre, Ledare-heike
Datum
Vi kan mota rasismen
2014-08-05
Fyra viktiga val
2014-05-14
Laga välfärden!
2014-05-07
Supervalåret
2014-05-07
Supervalens år 2014
2014-02-14
Så får fler rätt jobb
2013-12-20
Vem tror du att du är?
2013-11-20
Etik för bättre välfärd
2013-10-25
Gör det omöjliga möjligt
2013-09-25
Studier – en fråga för folket!
2013-08-09