Expandera
Bli medlem  Logga in  

Dags att investera i välfärden

Akademikern nr 2 2011

2011-02-24  |  Uppdaterad 2011-08-22

 Det går bra för Sverige. Statsfinanserna är stabila, räntan är låg och sysselsättningen ökar. Statsministern har varit i Davos och pratat bland annat om den nordiska modellen som grund för stabiliteten. När stora delar av Europa har problem med budgetunderskott, massdemonstrationer och pensionsskulder har vi det i jämförelse bra. Riksdag och regering har tillsammans med parterna på arbetsmarknaden tagit ett ansvar för att i god tid att hantera pensionerna. Vi som har arbete har en allt bättre privatekonomi. Låg inflation och jobbskatteavdrag har bidragit till en kraftig reallöneutveckling. Det hindrar inte att vi också i Sverige har problem att hantera. De som är utan arbete eller sjuka har fått det tuffare och klyftorna mellan de som är i arbete och de som är utanför har ökat. Ungdomsarbetslösheten är hög och socialtjänsten dignar under en allt tuffare arbetssituation när alltfler tvingas söka stöd i socialtjänsten. De allmänna kommunikationerna har fått tuff kritik denna stränga vinter, liksom att snöröjningen har blivit kritiserad. Många är de som kräver fler investeringar i infrastrukturen.

Riksdag och regering har nu att hantera den fortsatta ekonomin i landet. Statsministern och finansministern talar om ytterligare inbetalningar på statsskulden och pratar också om ett möjligt femte jobbskatteavdrag. Allianskamraterna ställer sig mer tveksamma. Både på Kd:s och Centerns kommundagar, och i deras valanalyser, diskuterades om att man brustit i att kommunicera viktiga välfärdsambitioner, inte minst inom sjukförsäkringsområdet.

Även om det går bra för Sverige i jämförelse med omvärlden måste vi ta våra utmaningar på allvar. Att det nu, och historiskt, gått bra för Sverige handlar inte bara om en sund finanspolitik. Det handlar också om en stabil arbetsmarknad där parterna tagit ett ansvar såväl för lönebildningen som för arbetsfreden. Det handlar också om att vi har en välfärd som handlar om så mycket mer. Som handlar om att våra barn ska få en bra och trygg skola, om tillgång till högre utbildning, om vård när vi blir sjuka och möjlighet till försörjning både när vi blir arbetslösa och sjuka. Om att vi vet att våra åldrande föräldrar kan få hemtjänst och vid behov också särskilt boende. En viktig del i välfärdspolitiken är att stimulera sysselsättning och ha en aktiv arbetsmarknadspolitik som ger utrymme för individuella insatser. Arbetslösheten måste bekämpas och här har både samhälle och arbetsgivare ett ansvar. Inte minst krävs flexibla åtgärder för att motverka långtidsarbetslösheten, liksom att underlätta för ungdomar att komma in i arbetslivet.

En fungerande välfärd är en förutsättning för ett fungerande näringsliv. Liksom ett näringsliv är en förutsättning för en god välfärd. Maskorna börjar glesna och förtroendet börjar svikta för stora delar av välfärdssystemet. Berättelserna om barn som inte klarar godkänt i skolorna, om socialförsäkringssystem som inte ger inkomst till sjuka och alltfler som får allt svårare att få ”en andra chans” skadar samhället och sammanhållningen. Också för dem som har det bra. Politik är mer än skattesatser och offentliga finanser. Vi ska självfallet fortsätta att ha stabila statsfinanser, det är viktigt för vår framtid och vår konkurrenskraft. Men vi behöver också investeringar i vårt samhälle och i vår välfärd. Investeringar i välfärd är lönsamma för oss som individer men också för samhället. Reinfeldt och Borg – det är dags att ha ambitioner också inom välfärden!

Dela
Ledare, Ledare - äldre, Ledare-heike
Datum
Vi kan mota rasismen
2014-08-05
Fyra viktiga val
2014-05-14
Laga välfärden!
2014-05-07
Supervalåret
2014-05-07
Supervalens år 2014
2014-02-14
Så får fler rätt jobb
2013-12-20
Vem tror du att du är?
2013-11-20
Etik för bättre välfärd
2013-10-25
Gör det omöjliga möjligt
2013-09-25
Studier – en fråga för folket!
2013-08-09