Expandera
Bli medlem  Logga in  

Bemanningsavtalet

2012-04-04

Parterna inom avtalsområdet Almega Bemanningsföretagen har växlat yrkanden och påbörjat förhandlingar. Läs arbetsgivarens och Akademikerförbundens yrkanden i bifogade dokument.

Texter om avtal 2012
Dela
Avtal 2012
Datum
Lågintensiva förhandlingar rörande ideell sektor
2013-04-30
Avtalsinformation Akademikerförbunden/Unionen och Almega Tjänsteföretagen Revisions- och Konsultavtalet
2012-10-01
Nytt avtal för Bemanningsföretagen
2012-07-20
Nytt löne- och allmänt villkorsavtal tecknat för Folkbildning och Skola/Utbildning under Arbetsgivaralliansens Branschkommittén för Folkbildning och Skola/Utbildning
2012-06-29
Nya avtal med Almega Samhallförbunden för direktanställda och anvisade tjänstemän
2012-06-26
Branschavtal Vård och Omsorg klart mellan KFS och Förtecknande Saco!
2012-06-25
Nytt avtal inom Almega Tjänsteföretagen och Medieföretagen
2012-06-11
Är barnfattigdom egentligen mammafattigdom? Torsdag 5 juli 10.30-11.30
2012-05-29
IDEA- arbetsgivarförbundet för ideella organisationer, kollektivavtal tjänstemän, är klart.
2012-05-28
Löneavtalet i korthet:
2012-05-21
Avtal klart mellan Akademikerförbunden och Arbetsgivaralliansen - Ideella och Idéburna organisationer!
2012-05-02
Nu är det klart - Akademikerförbunden har tecknat avtal med KFO – Ideella organisationer!
2012-04-23
Förtecknade Saco i mål med KFS om nytt avtal för tjänstemän inom Energiområdet!
2012-04-23
IDEA påbörjar i eftermiddag medling avseende Tjänstemannaavtalet
2012-04-12
Avtalsförhandlingarna på IDEA har efter intensiva förhandlingar låst sig
2012-04-10
Nytt avtal mellan Svensk Scenkonst och Akademikerförbunden
2012-04-04
Bemanningsavtalet
2012-04-04
Avtalsförhandlingarna inom kommun och landsting
2012-04-03
Information gällande varsel om konflikt på Handelsområdet
2012-03-30
Senaste nytt i avtalsförhandlingarna med Almega Samhallförbunden
2012-03-22
Avtal 2010
Datum
Ytterligare ett kollektivavtal gällande Trossamfundet Svenska Kyrkan
2011-06-17
Nytt avtal inom företagshälsovården
2011-05-27
Förslag till nytt Industriavtal klart
2011-05-12
Nytt avtal tecknat för Trossamfund och Ekumeniska Organisationer
2011-05-09
Nytt avtal tecknat för bransch Läkarmottagningar
2011-04-20
Inbjudan till konferens om lokal lönebildning
2011-03-21
Nysatsning på lokal lönebildning inom vården
2011-02-24
Akademikerförbundet SSR & Jusek med förtecknade förbunds* yrkanden i avtalsrörelsen 2011 med Svenska Kyrkans Arbetsgivarorganisation.
2011-02-21
Yrkanden växlade med Arbetsgivaralliansen avseende avtalet för Trossamfund och Ekumeniska Organisationer
2011-02-16
Nytt löne- och allmänt villkorsavtal tecknat för Vård och Omsorg under Arbetsgivaralliansens Branschkommitté för Vård och Omsorg
2011-02-16