Expandera
Bli medlem  Logga in  

Avtalsförhandlingarna på IDEA har efter intensiva förhandlingar låst sig

2012-04-10

Parterna har nu enats om att acceptera medling. Förbundet har under dagen haft kontakt med Medlingsinstitutets GD, Claes Stråth. Mi har föreslagit Olle Hammarström och Isa Skog som medlare. Det blir med all sannolikhet klart under veckan.

IDEA är en arbetsgivarorganisation för ideella organisationer. Vi företräder Akademikerförbunden i dessa förhandlingar. Akademikerförbundens delegation består av förtroendevalda från Rädda Barnen, Röda Korset, BRIS och Plan.

Texter om avtal 2012
Dela
Avtal 2012
Datum
Lågintensiva förhandlingar rörande ideell sektor
2013-04-30
Avtalsinformation Akademikerförbunden/Unionen och Almega Tjänsteföretagen Revisions- och Konsultavtalet
2012-10-01
Nytt avtal för Bemanningsföretagen
2012-07-20
Nytt löne- och allmänt villkorsavtal tecknat för Folkbildning och Skola/Utbildning under Arbetsgivaralliansens Branschkommittén för Folkbildning och Skola/Utbildning
2012-06-29
Nya avtal med Almega Samhallförbunden för direktanställda och anvisade tjänstemän
2012-06-26
Branschavtal Vård och Omsorg klart mellan KFS och Förtecknande Saco!
2012-06-25
Nytt avtal inom Almega Tjänsteföretagen och Medieföretagen
2012-06-11
Är barnfattigdom egentligen mammafattigdom? Torsdag 5 juli 10.30-11.30
2012-05-29
IDEA- arbetsgivarförbundet för ideella organisationer, kollektivavtal tjänstemän, är klart.
2012-05-28
Löneavtalet i korthet:
2012-05-21
Avtal klart mellan Akademikerförbunden och Arbetsgivaralliansen - Ideella och Idéburna organisationer!
2012-05-02
Nu är det klart - Akademikerförbunden har tecknat avtal med KFO – Ideella organisationer!
2012-04-23
Förtecknade Saco i mål med KFS om nytt avtal för tjänstemän inom Energiområdet!
2012-04-23
IDEA påbörjar i eftermiddag medling avseende Tjänstemannaavtalet
2012-04-12
Avtalsförhandlingarna på IDEA har efter intensiva förhandlingar låst sig
2012-04-10
Nytt avtal mellan Svensk Scenkonst och Akademikerförbunden
2012-04-04
Bemanningsavtalet
2012-04-04
Avtalsförhandlingarna inom kommun och landsting
2012-04-03
Information gällande varsel om konflikt på Handelsområdet
2012-03-30
Senaste nytt i avtalsförhandlingarna med Almega Samhallförbunden
2012-03-22
Avtal 2010
Datum
Ytterligare ett kollektivavtal gällande Trossamfundet Svenska Kyrkan
2011-06-17
Nytt avtal inom företagshälsovården
2011-05-27
Förslag till nytt Industriavtal klart
2011-05-12
Nytt avtal tecknat för Trossamfund och Ekumeniska Organisationer
2011-05-09
Nytt avtal tecknat för bransch Läkarmottagningar
2011-04-20
Inbjudan till konferens om lokal lönebildning
2011-03-21
Nysatsning på lokal lönebildning inom vården
2011-02-24
Akademikerförbundet SSR & Jusek med förtecknade förbunds* yrkanden i avtalsrörelsen 2011 med Svenska Kyrkans Arbetsgivarorganisation.
2011-02-21
Yrkanden växlade med Arbetsgivaralliansen avseende avtalet för Trossamfund och Ekumeniska Organisationer
2011-02-16
Nytt löne- och allmänt villkorsavtal tecknat för Vård och Omsorg under Arbetsgivaralliansens Branschkommitté för Vård och Omsorg
2011-02-16