Expandera
Bli medlem  Logga in  

Robert Winneborn, Familjehemskonsulent på Brizad behandlingskonsult


Robert Winneborn svarar på våra frågor om sin väg till jobbet och ger råd och tips till dig som söker.

Robert Winneborn har gått från socionomstudier via ett jobb på socialtjänsten till att jobba med det som han upplever som mest meningsfullt, som familjehemskonsulent. Han berättar om varför tidigare referenser blev viktigt för honom och vad som gör hans jobb meningsfullt.

”Utmaningarna består i att möta människorna på deras villkor…”

Jag är familjehemskonsulent på företaget Brizad Behandlingskonsult AB. Vi arbetar på uppdrag av kommuner och landsting för att behandla och vårda personer i familjehemsmiljö. Utmaningarna består i att möta människorna på deras villkor och på något sätt hjälpa människan att hjälpa sig själv. I vissa perioder av livet så kan man ibland inte hjälpa sig själv utan stöd från andra. Då gäller det att överväga hur man bäst stöttar och hjälper till självhjälp utan att ta över människans egen kraft.

En vanlig dag innebär att vi besöker respektive familjehem och pratar om hur det går för den placerade personen. Det mesta handlar om att förbereda för positiva resultat och förebygga risker för negativa resultat, och det sker i mötet med familjehemsföräldrarna. Jag handleder våra familjehem till att se människan där den är och ta tillvara deras positiva egenskaper, livskraft och resurser. Jag tror på att ge människor kreativ ångest. Det handlar om att ge dem ansvar, tilltro och en lagom utmaning. Det är min övertygelse att man måste våga låta dem lyckas – och då är det också naturligt att det kan ske något/några misslyckanden. Med rätt kunskap och vägledning är ett misslyckande bara ett steg i rätt riktning mot framgång. Däremot får man vara vaksam så att det överlag alltid sker en positiv utveckling samt att om det utvecklas en krissituation (vid t.ex. ett misslyckande) så måste vi också snabbt kunna hantera det. Mina arbetsdagar består också av administration i form av uppföljning och kontakt med socialtjänsten (och andra parter, skola, arbetsplatser, osv) samt journalskrivning och månadsrapporter. Eftersom vi åker hem till familjehemmen så innebär det att resa mycket med bilen.  

I grunden har jag läst socionomutbildningen, men framförallt är det en lång erfarenhet av att arbeta med barn, ungdomar och föräldrar som haft betydelse för mig. Innan jag började med socialt arbete inom kommun och privat verksamhet hade jag jobbat heltid under flera år med barn och ungdomar inom idrotten. Det är grunden som ledde mig mot socionomprogrammet. Jag har också läst till olika kurser i professionella- och svåra samtal. Jag läste socionomprogrammet med allmän inriktning och jag tror inte att ha läst någon särskild inriktning skulle ha hjälpt mig. När jag sökt jobb har de i högsta grad utgått från referenser. Utgångspunkten i arbetslivet är att ha en god teoretiskt grund men tyngden läggs på hur man tar del av sina kunskaper och praktiserar dem i verkligheten. Det gör att i förlängningen är betygen i sig inte mer än en siffra på ett papper.

Brizad Behandlingskonsult AB ville utvecklas mot ett nytt geografiskt område och de frågade runt bland sina kontakter inför att anställa en ny familjehemskonsulent. Brizad Behandlingskonsult AB ringde upp mig och jag fick gå på anställningsintervju med två av ägarna i företaget. Kort efteråt blev jag erbjuden jobbet. De hade i och för sig också en viss personlig kännedom om mig eftersom jag hade haft kontakt med företaget genom mitt tidigare jobb på socialtjänsten.

När man börjar på ett nytt jobb eller en ny position ska man våga ställa lite motkrav, framför allt på ledarskapet. Det är viktigt att fråga vem som blir ens närmaste chef och hur den arbetar i sitt ledarskap, vägleder sin personal, hanterar kriser, osv. Det handlar så klart inte om att inledningsvis ifrågasätta närmaste chef, utan bara att ta reda på hur de fungerar i sitt ledarskap. Det är min erfarenhet att om man inte trygg med det nära ledarskapet så kommer man att vantrivas. För mig är det den viktigaste arbetsmiljöfrågan. Har man ett bra ledarskap så löser sig också andra saker. Har man inte ett tryggt ledarskap så kan ett farligt arbete bli livsfarligt och problem i gruppen kan också påverka den psykosociala arbetsmiljön.

Jag trodde jag skulle jobba en längre tid på socialtjänsten innan jag skulle bli aktuell för rekrytering till privat social verksamhet. Att arbeta som familjehemskonsulent för Brizad Behandlingskonsult AB var för mig ett drömjobb som jag trodde låg lite längre fram i tiden. Så jag hade lite tur att de fick upp ögonen för mig så tidigt i min socionomkarriär, jag hade ju bara varit tre år på socialtjänsten. Oavsett vart man befinner sig i livet så ska man vara aktsam för att luta sig tillbaka och lägga upp fötterna på bordet. Jag tror på att engagera sig i nuet och vara en del av verksamheten. För mig har det alltid varit naturligt att engagera mig i mitt arbete och de faktorer som är avgörande för en god arbetsmiljö och positiva resultat. Den dagen som man lutar sig tillbaka så är det kanske dags att söka sig någon annanstans, eller få en putt i rumpan att ta sig någon annanstans. Det är viktigt att mellan jämna mellanrum med självinsikt ifrågasätta sin position i arbetslivet.

Jag tror på att hela tiden vara ute och öva på den praktiska färdigheten, det är den viktigaste lärdomen jag har gjort. Under mina arbetsår inom idrotten så innebar det ett förebyggande socialt arbete som för mig var en god plattform för personlig utveckling. Det första jag gjorde när jag började läsa till socionom var dock att jag sade ifrån mig alla uppdrag och bara fokuserade på studierna. Men jag upptäckte ganska snart att den teoretiska världen är ganska instängd och det ger inte samma resultat om man inte samtidigt kan relatera det till en praktisk verklighet. Så redan efter ett års studier så tog jag nya sociala uppdrag, jag var kontaktperson inom socialtjänsten och deltog i ett integrationsprojekt för ungdomar som hamnat lite på samhällets baksida. Det engagemanget gjorde också att jag kunde ta till mig studierna mycket bättre. Även om jag redan haft liknande uppdrag tidigare, som t.ex. att vara kontaktperson, så behöver man underhålla sin färdig för att behålla sin önskad nivå av kompetens.

Ett arbete är ett arbete, och skulle man inte få betalt så skulle man inte göra det. Jag är inte i första hand ute för att rädda världen, men jag känner att arbetet ska vara på det sättet att det rättfärdigar att jag tar så mycket tid från annat, som nära och kära. Fick jag välja skulle jag förstås vara med mina nära och kära. Om jag inte kan vara det vill jag ha ett arbete som ger mig så mycket mening i arbetets tillvaro att jag tycker att det är värt att ta tid från mina barn och min hustru. Det har jag fått via min grundutbildning till socionom och som familjehemskonsulent på Brizad Behandlingskonsult AB. Alla arbeten är viktiga och i mitt arbete har jag förmånen att varje dag få en feedback på att det jag gör i arbetet betyder något för en människa.

Namn: Robert Winneborn

Ålder:36

Utbildning: Socionom

Kommer ifrån: Luleå

Förebild: Bamse

När jag är ledig: Umgås med familjen

Om Akademikerförbundet SSR

Vi är experter på samhällsvetares, personalvetares, beteendevetares, ekonomers och socionomers utbildning, yrkesfrågor och arbetsmarknad och jobbar för att din utbildning ska löna sig och leda till kvalificerade jobb i arbetslivet.

I medlemskapet ingår:

  • Inkomstförsäkring som ger 80% av din lön om du skulle bli arbetssökande ingår i det yrkesverksamma medlemskapet. Du kan börja kvalificera dig redan som studentmedlem.
  • På vår arbetsrättsliga jour SSR-Direkt får du råd och stöd i frågor om anställning, arbetsrätt och löner när du behöver det.
  • Karriärservice inklusive CV-granskningstjänst.
  • Branschkoll med magasinet Chefstidningen eller Socionomen kostnadsfritt under ett år som studentmedlem (värde 393-595 kr).
  • Koll på löneläget med Sveriges bästa sökverktyg för akademikerlöner samt personlig rådgivning inför löneförhandlingar.

Se hur mycket ett medlemskap kostar?

Ansök om medlemskap här


Senast ändrad 2012-05-30
Texter om akademikerjobb
Dela